Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi).

Distances līgums 

Salona "Dimensija" saražoto un piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas saražot, pārdot un dot iespēju Pircējam pašam izņemt pasūtījumu vai piegādāt atbilstoši Pircēja pasūtījumam saražotās preces. Savukārt Pircējs apņemas veikt norēķinus saskaņā ar Distances līguma noteikumiem un pieņemt pasūtīto Preci.

Pasūtīšana, samaksas kārtība, preču izgatavošana un piegāde

  Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču vai pakalpojumu veidu un daudzumu. Pircējs veic apmaksu par pasūtījumu apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. 

Pēc apmaksas saņemšanas Pārdevējs saražo un sakomplektē preces atbilstoši Pircēja pasūtījumam no trīs līdz piecpadsmit (3 - 15) darba dienām vai arī citā laikā, kas ir atkarīgs no tā brīža pasūtījumu apjomiem un par kuriem Pircējs tiek individuāli informēts. 

Pēc tam Pārdevējs nodrošina preču saņemšanu par to informējot Pircēju vai organizē pasūtījuma piegādi Pircēja norādītajā adresē no divām līdz trim (2 - 3) darba dienām, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

  Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no tās saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Tā kā apdares materiālu produkcija tiek ražota pēc pasūtījuma, tad tās apmaiņa iespējama tikai gadījumos, kad tiek konstatēts pasūtītās preces defekts vai brāķis.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

  Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.